19
Joi, Mai

BrasovTV.com

Social

    Începând cu luna decembrie 2016, măsurile de stimulare a ocupării vor fi mai atractive pentru cele două categorii de beneficiari ai serviciilor oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori.

            Astfel, prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi al ocupării forţei de muncă, sunt introduse noi servicii acordate şomerilor, creşte cuantumul primelor de mobilitate şi se modifică modalitatea de acordare a acestora, este introdusă prima de activare, cresc subvenţiile acordate agenţilor economici pentru angajarea şomerilor. În categoria primelor de mobilitate se încadrează prima de instalare şi prima de încadrare. Prima de instalare se va acorda persoanelor înregistrate ca şomeri care se încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de cea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

            Prima de instalare se va acorda în două tranşe (50% data instalării şi 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare), iar cuantumul acesteia este diferenţiat astfel: a)12.500 lei pentru şomerii care se încadrează în muncă, într-o altă localitate şi îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa;

a) 15.500 lei pentru şomerii care sunt însoţiţi de membrii familiei care îşi schimbă domiciliul; b) în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi 3.500 lei; Dacă angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, şomerii care se încadrează primesc o primă de instalare de: - 3.500 lei pentru situaţiile prevăzute la punctele a) şi c); - 6.500 lei pentru situaţia prevăzută la punctul b). Persoanele care au locuinţa asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc prima de instalare într-o singură tranşă la data instalării.

            Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni, în cuantumurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Loc de muncă în altă localitate

            Prima de încadrare se va acorda, lunar, pentru o perioadă de 12 luni, şomerilor înregistraţi care se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa. Cuantumul primei de încadrare se calculează în funcţie de numărul de kilometri (0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi) proporţional cu numărul de zile în care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator. Primele de mobilitate (prima de încadrare şi prima de instalare) se acordă persoanelor şomere care au domiciliul/reşedinţa sau îşi stabilesc noul domiciliu/reşedinţa în zonele prevăzute în Planul Naţional de Mobilitate. Acesta se aprobă şi se actualizează prin hotărâre de Guvern.

 


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: