28
Sâm, Mai

Social

Controale în judeţ, pentru verificarea situaţiei titlurilor de proprietate.

Având în vedere că, la unele comisii locale de fond funciar, din judeţul Braşov, procesul de punere în posesie şi de eliberare a titlurilor de proprietate se desfăşoară cu dificultate, în baza Ordinului de Prefect a fost constituită Comisia de Îndrumare şi Control, care va face verificările în teren.

Astfel, pentru deblocarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate la nivelul comisiilor locale Dumbrăviţa, Mândra, Ungra, Jibert, Ormeniş, Augustin, Racoş, în perioada 22 octombrie – 9 noiembrie 2018, potrivit planului de acţiune aprobat, specialiştii din Prefectura Braşov, care formează Comisia de Îndrumare şi Control vor verifica situaţia în teren, cu privire la suprafeţele totale la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale pentru care s-au eliberat sau nu s-au eliberat titluri de proprietate.

De asemenea, va fi analizată situaţia cererilor nesoluţionate, a titlurilor executorii care nu au fost puse în aplicare şi a litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. Totodată, dorim să ştim stadiul actual de punere în aplicare a Legilor fondului funciar, dar şi principalele dificultăţi întâmpinate de către Comisiile locale cu ocazia punerii în posesie. După identificarea problemelor, vor putea fi oferite recomandări de soluţii în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul fondului funciar”, a declarat prefectul judeţului Braşov, Marian Rasaliu.

Rezultatul verificărilor şi măsurile dispuse vor fi consemnate într-un raport care va fi supus aprobării prefectului, în termen de 30 de zile de la finalizarea controlului. 


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: