09
Mar, Aug

Eveniment

Gospodarii din comuna Roșia, județul Sibiu, au de acum posibilitatea de a stoca în mod corespunzător gunoiul de grajd.

Se vor respectarea noilor recomandări ale Programului de Acțiune și ale Codului de Bune Practici Agricole privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole, prin intermediul unei platforme comunale cu o capacitate de stocare de 3.000 mc/an.

Valoarea totală a acestei investiții se ridică la 2.099.634 lei, din care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a contribuit cu 2.033.973 lei,  restul de 75.661 lei fiind asigurat din contribuția locală. Investiția acoperă construirea, amenajarea platformei și dotarea acesteia cu utilaje necesare bunei sale funcționări: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o vidanjă și o mașină de împrăștiat compostul rezultat (mraniţa).

Astfel, prin proiectul MMAP - „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN) - autoritatea locală poate implementa un sistem public eficient de colectare a gunoiului de grajd de la micii fermieri și gospodari, care nu ar avea mijloace de a gestiona corect bălegarul. Depozitarea incorectă a gunoiului de grajd, direct pe pământ, are ca efect poluarea pânzei freatice și, ulterior, creșterea concentrația nitraților în apa din fântânile locuitorilor, puțuri sau alte surse necentralizate.

După finalizarea lucrărilor, UAT-ul localității beneficiare va gestiona activitatea platformei, urmând să fie monitorizată de către MMAP în ceea ce privește colectarea și gestionarea gunoiului de grajd în strictă conformitate cu reglementările europene și naționale în vigoare.


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: