04
Mar, Oct

Politic

Desfriṣarea ilegală a pădurilor este o temă intens comentată ṣi dezbătută ȋn ultimii ani, atȃt de mass-meia cȃt ṣi de cetăṭeni. Deṣi toată lumea este de acord că acestea ar trebui oprite, măsurile luate de Parlament ṣi Guvern au fost superficiale ṣi insuficiente. Legile ȋn vigoare sunt ambigue, lasă loc de interpretări, iar pedepsele pentru cei care le ȋncalcă sunt minore ṣi fără niciun fel de impact. Asta se ȋntȃmplă ȋn mare parte pentru că politicul a fost ṣi este direct implicat ȋn astfel de activităṭi iar cȃṣtigurile făcute de pe urma a lor au fost de-a dreptul fabuloase. 

Partidul Ecologist Romȃn ṣi-a fixat drept una dintre principalele priorităṭi stoparea acestui fenomen periculos pe termen mediu ṣi lung, atȃt pentru ṭară, cȃt ṣi pentru societate, printr-un pachet legislativ coerent ṣi adecvat. 

Cei care taie copaci sunt ȋmpărṭiṭi ȋn două categorii: marile companii din industria lemnului, controlate adesea politic ṣi persoane fizice care ori ȋṣi cȃṣtigă existenṭa din asta, ori o fac pentru un venit suplimentar. 

Cum ȋi oprim? Prin educaṭie ṣi coerciṭie, ȋn paralel. Campanii naṭionale de informare a populaṭiei asupra riscurilor pe care astfel de activităṭi le presupun, ȋnsoṭite de ore de ecologie ȋn ṣcoli ṣi dublate de ȋnăsprirea pedepselor ȋṣi vor face, ȋn scurt timp, simṭit efectul. Cetăṭenii vor deveni mai sensibili dar ṣi mai atenṭi ȋn privinṭa acestui subiect, ṣi vor deveni un partener activ al instituṭiilor statului ȋn combaterea desfriṣărilor ilegale, prin plȃngeri ṣi sesizări. 

Ca ṣi propunere personală, printre primele proiecte de lege pe care le voi depune atunci cȃnd voi deveni senator, va fi ȋnăsprirea pedepselor pentru cei care defrişează ilegal, astfel: pentru companii – amendă de până la 10% din cifra de afaceri sau de 10-20 ori valoarea materialului recoltat ṣi pentru persoane fizice – muncă în folosul comunităţii la împădurirea a minim 10 x suprafaţa defrişată. 

Un alt proiect, mai amplu, la care ṭin ṣi pentru care mă voi lupta ca ṣi parlamentar, va fi adoptarea unei Strategii Ecologice Naṭionale, pe termen mediu ṣi lung (5-10-20) de ani. Aici voi include bineȋnṭeles, ṣi problema desfriṣărilor dar ṣi a ȋmpăduririi imediate ṣi obligatorii, precum ṣi celelalte probleme presante de mediu. Lipsa viziunii ṣi a gȃndirii pentru viitor ne va costa mai mult decȃt ne imaginăm acum, iar preṭul va fi plătit de generaṭiile care vor urma. Iar eu unul, ȋn calitate de tată a doi copii, nu sunt dispus să le las o astfel de moṣtenire. 

Sorin Marius Cristea

Candidat Senat din partea PER


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: